Projectbegeleiding

Bij de toepassing van led verlichting is een gekwalificeerde partner een belangrijke schakel in een succesvolle afronding van een project. Wij zorgen ervoor dat u bewust kiest voor een echt duurzame en kosten efficiënte oplossing. Met de oplossingen van Saproco ligt de focus voor een groot deel op de onbewuste beleving voor iedere gebruiker. Wij focussen diep in op de veelal latente lichtbeleving van de klant en zijn gasten en leveren uitsluitend hoog efficiënte (led)verlichting.

Om projecten vakkundig te begeleiden is een ter zakekundig partner essentieel die altijd denkt in oplossingen en daarbij zijn fabrikanten betrekt. Bij het realiseren van ieder project vertalen wij de wens van klant naar de praktijk. Onze ervaring leert dat het belang van het juiste licht vaak onderschat wordt. Door hier aandacht aan te geven zal het comfort een grote sprong voorwaarts maken binnen elk project.

Productontwikkeling

Als ontwikkelaar vormt Saproco de schakel tussen initiatief, wens, ontwerp en uiteindelijk de realisatie. Iedere innovatie ontstaat door te handelen op basis van de wens van de klant en behoefte in de markt. De goede relatie met onze producenten draagt bij aan verbeteringen en ontwikkelingen, die snelle implementatie mogelijk maken. Duurzaamheid heeft hierbij nadrukkelijk onze aandacht.

Is er geen standaardoplossing voorhanden, dan maken we voor u een oplossing op maat. Wij laten ons niet beperken door standaardoplossingen en geven richting -meestal nog vóór er een trend ontstaat- en stellen ons flexibel op in de markt. Wij blijven alert en reageren en streven ernaar trends voor te blijven. Wij stellen hoge eisen aan onze producten.

Projectplanning

Wij verzorgen de begeleiding vanaf het ontwerp tot en met de oplevering en geven sturing aan de uitvoering. Het vertalen van een origineel idee naar implementatie is een proces dat met de nodige zorgvuldigheid begeleid moet worden. Hoe complex de invoering van led-verlichting ook voor u mag lijken, Saproco brengt het traject voor u overzichtelijk in kaart.

Besparingscalculaties

Indien gewenst maken wij een besparingscalculatie om te kunnen bepalen in hoeveel tijd u de investering gaat terugverdienen. Dit is een belangrijk onderdeel van het totale bewustwordingsproces. De levensduur van led-verlichting is fors, maar natuurlijk afhankelijk van de toepassing en het aantal branduren.

Levering

Door direct in contact te blijven met onze fabrikanten, installateurs en gebruikers zijn wij in staat de benodigde producten op tijd bij de klant geïnstalleerd en operationeel te krijgen. We bewaken de kwaliteit door alert te reageren op ontwikkelingen binnen het project en tot aan de oplevering consciëntieus de tijdslijn te volgen.

Maatwerk

Saproco kan onder van te voren vastgestelde condities maatwerk leveren. Wij gaan op zoek naar een unieke en gedegen oplossing.

Wilt u meer weten of heeft u een vraag over maatwerkoplossingen?

Neem dan contact op met ons